Kwaliteit

Alle therapeuten in de praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register. Verder staan alle therapeuten als Algemeen Practicus geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Het Kwaliteitsregister is een waarborg voor de kwaliteit binnen de fysiotherapie. Voor meer informatie over dit kwaliteitsregister verwijs ik u naar de website van het KNGF.

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet-BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen een fysiotherapeut die in dit register staat ingeschreven mag deze door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van deze fysiotherapeut is hiermee voor iedereen herkenbaar.

De praktijk staat ook ingeschreven bij de klachtenregeling van het KNGF.

Print